نخستین پروژه‌های‌انکشافی برنامه میثاق‌شهروندی در هرات افتتاح شد

نخستین پروژه‌های‌انکشافی برنامه میثاق‌شهروندی در هرات افتتاح شد

مسئولان در ولایت هرات از  آغاز کار نخستین پروژه‌های انکشافی برنامه میثاق شهروندی در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد صدیقی» رئیس میثاق شهروندی ولایت هرات گفت که همزمان با تکمیل شدن پروژه‌های انکشافی برنامه همبستگی...