۹ پروژه آسفالت در هرات تطبیق خواهند شد

۹ پروژه آسفالت در هرات تطبیق خواهند شد

مسئولان در اداره شهرداری ولایت هرات می‌گویند که بزودی کار عملی ۹ پروژه بزرگ آسفالت را به کمک مالی بانک جهانی در نواحی پانزده‌گانه این ولایت آغاز خواهند کرد.   «سید وحید قتالی»رئیس اداره شهرداری هرات گفت که با در نظر...