پروژه کاسا یک‌هزار تا شش ماه دیگر افتتاح می شود

پروژه کاسا یک‌هزار تا شش ماه دیگر افتتاح می شود

آخرین دسته از اسناد و موافقت نامه های پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا، بین نمایندگان کشورهای افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان در نشست استانبول نهایی گردید. وزارت مالیه در خبرنامه‌ای نگاشته است که...