آغاز پروژه حفظ و مراقبت پارک شیدایی هرات

آغاز پروژه حفظ و مراقبت پارک شیدایی هرات

مسئولان شهرداری هرات پروژه حفظ و مراقبت و ساخت و دیزان پارک شیدایی هرات را امروز آغاز نمودند.   غلام غوث نیکبین سرپرست اداره شهرداری هرات میگویند: این پروژه به هزینه حدود یک میلیون دالر در مدت هشت ماه آینده تطبیق...