۱۰۰ پروژه طی سه سال اخیر در نیمروز به بهره‌ برداری رسیده است

۱۰۰ پروژه طی سه سال اخیر در نیمروز به بهره‌ برداری رسیده است

۱۰۰ پروژه انکشافی کوچک و بزرگ طی سه سال اخیر در ولایت نیمروز به بهره برداری سپرده شده است.   محمد سمیع والی این ولایت با ابراز این موضوع می‌‎گوید: این پروژه‌ها شامل جاده سازی، کانگریت‌‎ریزی کوچه‌ها، کانال کشی در...