پروژه‌ای به ارزش ۲۲٫۱ میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

پروژه‌ای به ارزش ۲۲٫۱ میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که پروژه‌ای را به هزینه ۲۲٫۱ میلیون دالر در ننگرهار افتتاح کرده اند.   نصیراحمد درانی وزیر وزارت زراعت گفت که اعمار این پروژه برای رشد زراعت و انکشاف روستایی موثر...