۵۰ پروژه انکشافی در سال ۱۳۹۷ در سرپل تطبیق می‌شوند

۵۰ پروژه انکشافی در سال ۱۳۹۷ در سرپل تطبیق می‌شوند

رئیس اداره اقتصاد در ولایت سرپل می‌گوید که با آغاز سال خورشید، ۵۰ پروژه انکشافی در مرکز و ۶ ولسوالی این ولایت تطبیق خواهد شد.   محمد میرزائی رئیس اداره اقتصاد ولایت سرپل گفت که این پروژه‌‌ها شامل اعمار ساختمان‌ برای...