نوشته هایی با برچسب "پروژه تاپی"

کار پروژه تاپی طبق برنامه انجام می‌شود

کار پروژه تاپی طبق برنامه انجام می‌شود

براساس گزارش‌های انتشار یافته از رسانه‌های محلی ترکمنستان، پایپ لاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند که به تاپی مسمی است، مطابق جدول زمانی تعیین شده، بزودی اعمار و تکمیل خواهد شد.   در یکی از روزنامه‌های...

آماد‌ه‌گی کامل برای تطبیق پروژه “تاپی” در هرات وجود دارد

آماد‌ه‌گی کامل برای تطبیق پروژه “تاپی” در هرات وجود دارد

مسئولان محلی هرات گفته‌اند آماد‌ه‌گی کامل را برای تطبیق پروژه تاپی در این ولایت دارند. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات گفته است هر زمانی که این پروژه قرار باشد در این ولایت تطبیق شود اداره محلی این ولایت...