دو پروژه توسعه‌ای در بدخشان به بهره‌برداری رسید

دو پروژه توسعه‌ای در بدخشان به بهره‌برداری رسید

دو پروژه توسعه‌ای شامل ساختمان انستیتوت محاسبه و یک دستگاه تولید برق آبی به هزینه مجموعی ۵۳/۵ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد.   هزینه‌ی این پروژه‌ها از سوی اداره‌ی همکاری افغان- آلمان پرداخت شده است. از این...