تطبیق ۲۲ پروژه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶

تطبیق ۲۲ پروژه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶

مسئولان در اداره احیا و انکشاف دهات ولایت هرات می‌گویند که ۲۲ پروژه این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ به مرحله اجرا رفته است.   محمد صدیقی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت هرات در مصاحبه‌ای با تلویزیون چکاد گفت که ۱۵ پروژه سال...