کار ۱۹ پروژه انکشافی در هرات به دلیل موجودیت فساد متوقف شده است

کار ۱۹ پروژه انکشافی در هرات به دلیل موجودیت فساد متوقف شده است

کار ۱۹ پروژه انکشافی به دلیل موجودیت فساد اداری در شهرداری هرات از جانب اداره ارگان‌های محل متوقف شده است.   پشتونیار درانی نماینده اداره مستقل ارگان‌های محل در امور شهرداری‌ها می‌گوید، در قرارداد‌ها و مسایل...