۳۴ پروژه انکشافی در لوگر به بهره برداری رسید

۳۴ پروژه انکشافی در لوگر به بهره برداری رسید

مسئولان در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از بهره برداری ۳۴ پروژه انکشافی در ولایت لوگر خبر می‌دهند.   مقام‌ها در وزارت احیا و انکشاف دهات گفتند که ارزش این پروژه‌ها  ۱۹ میلیون ۵۷۳ هزار افغانی می‌باشد که از سوی...