پروژه‌های انکشافی به ارزش ۱ میلیون دالر در قندوز تطبیق خواهد شد

پروژه‌های انکشافی به ارزش ۱ میلیون دالر در قندوز تطبیق خواهد شد

مسئولان محلی در ولایت قندوز می‌گویند که چندین پروژه به ارزش ۱ میلیون دالر طی یک سال آینده در این ولایت تطبیق خواهند شد.   عبدالجبار نعیمی، والی قندوز گفت که در سال جدید خورشیدی، حکومت افغانستان به ارزش ۱ میلیون دالر...