از ۱۲ پروژه انکشافی در غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است

از ۱۲ پروژه انکشافی در غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است

از مجموع ۱۲ پروژه انکشافی در بخش زراعت در ولایت غور کار ۳ پروژه تکمیل شده است.   عبدالتواب تایب، رییس زراعت ولایت غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که از ۱۲ پروژه انکشافی سال مالی جاری ۳ پروژه تکمیل شده و ۹ پروژه...