بهره برداری یک پروژه اقتصادی در فراه

بهره برداری یک پروژه اقتصادی در فراه

یک پروژه اقتصادی به ارزش هشتاد هزار دالر آمریکایی که شامل نصب و راه‌اندازی چراغ‌های سولری در ناحیه چهارم شهر فراه می‌باشد به بهره ‌برداری رسید.   ناصر مهری سخنگوی والی فراه می‌گوید در ۲۴ جاده عمومی و فرعی ناحیه...