پروژه اعمار کارخانه سمنت جبل‌السراج به داوطلبی گذاشته شد

پروژه اعمار کارخانه سمنت جبل‌السراج به داوطلبی گذاشته شد

مسئولان در وزارت معادن و پترولیم افغانستان از آمادگی کامل این وزارت از بهر آغاز پروسه داوطلبی اعمار کارخانه سمنت جبل السراج خبر می‌دهند.   «عبدالقدیر مطفی» سخنگوی این وزارت امروز شنبه ۸ ثور گفت که  در جلسه شورای عالی...