اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در غرب افغانستان به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در غرب افغانستان به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی

به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی پروژه‌هایی از سوی اداره حوزه دریایی هریرود – مرغاب طی سال جاری در ولایات حوزه غرب افغانستان راه اندازی شده است.   نوراحمد بارز رئیس این اداره امروز در یک کنفرانس خبری گفت که این...