اجرای پروژه‌های انکشافی در ولسوالی اوبه به خوبی جریان دارد

اجرای پروژه‌های انکشافی در ولسوالی اوبه به خوبی جریان دارد

مسئولان در ولسوالی اوبه هرات می‌گویند که کار اجرای پروژه های انکشافی در این ولسوالی به خوبی پیش می رود که از آن جمله کار آسفالت ۱۹ و نیم کیلومتر جاده عمومی این ولسوالی جریان دارد.   «رحم الدین سرورزی» ولسوال اوبه به...