وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان امنیت پروژه‌های اقتصادی را به بحث گرفتند

وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان امنیت پروژه‌های اقتصادی را به بحث گرفتند

وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان، امنیت پروژه‌های اقتصادی بین این دو کشور را به بحث گرفته‌اند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید در این نشست به همکاری نزدیک نهادهای امنیتی این دو کشور در راستای...