پرونده ۴۰۰ زندانی حزب اسلامی به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور فرستاده خواهد شد

پرونده ۴۰۰ زندانی حزب اسلامی به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور فرستاده خواهد شد

اکرم خپلواک، رییس کمیته اجرایی توافقنامه صلح با حزب اسلامی گفته است که قرار است پرونده ۴۰۰ زندانی این حزب برای بررسی به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور فرستاده شود. او گفته است پس از نتیجه بررسی، پرونده این زندانیان به رییس...