پرونده قتل مسعود چه ربطی با حملات بلژیک دارد؟

پرونده قتل مسعود چه ربطی با حملات بلژیک دارد؟

مقام‌های امنیتی بلژیک پس از تحقیقات زیاد بر روی یک سندی که ۲۰ سال پیش از یک‌خانه در بروکسل به دست آورده بودند، دریافتند که فرد انتحاری که جان احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را گرفته بود شهروند بلژیک بوده و به دستور...