۱۱ پرونده غصب زمین در دادگاه ویژه غصب زمین های دولتی در هرات ثبت شد

۱۱ پرونده غصب زمین در دادگاه ویژه غصب زمین های دولتی در هرات ثبت شد

مسئولان دادگاه ویژه غصب زمین و اراضی دولتی هرات از ثبت ۱۱ پرونده غصب زمین در این اداره خبر دادند.   فوزیه افندی، مدیر دادگاه ویژه غصب زمین و اراضی دولتی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که از ابتدای تاسیس این دادگاه ویژه...