پروسه تخریب کوره‌های خشت پزی در هرات متوقف شد

پروسه تخریب کوره‌های خشت پزی در هرات متوقف شد

پروسه تخریب کوره‌های خشت‌پزی اطراف شهر، روز گذشته از سوی کوره داران با مخالفت شدید همراه شد.   به اساس این برنامه، قرار بود کوره‌های خشت پزی اطراف خانه‌های رهایشی، مکاتب، مراکز صحی و زمین‌های کشاورزی از بین برده...