یک مزرعه گاوداری و پروسس لبنیات در ولایت غور به بهره‌برداری می‌رسد

یک مزرعه گاوداری و پروسس لبنیات در ولایت غور به بهره‌برداری می‌رسد

یک مزرعه گاوداری و پروسس لبنیات در ولایت غور، به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی به بهره‌برداری می‌رسد. تواب تائب، رییس ادارۀ زراعت و مالداری غور با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفت: " در آینده نزدیک در این ولایت مزرعه...