گشایش مرکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات زنان در هرات

گشایش مرکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات زنان در هرات

مرکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات، به هدف رشد اقتصادی زنان در ولایت هرات گشایش یافت. مسئولان در ادارۀ زارعت و مالداری هرات، ابراز امیدواری می‌نماید که با بهره‌برداری از این مرکز، از میزان فاسد شدن سبزیجات و میوه‌جات در...