یک فارم پرورش ماهی در بند سلما ساخته می‌شود

یک فارم پرورش ماهی در بند سلما ساخته می‌شود

فارم معیاری پرورش ماهی در ولایت هرات ساخته می‌شود. عبدالصبور رحمانی، رییس ادارۀ زارعت هرات گفته است که این فارم به هزینه ۱۹ میلیون افغانی در جوار بند سلما ایجاد خواهد شد. آقای رحمانی، ابراز امیدواری می‌نماید که با...