پروازهای کام‌ایر از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته است

پروازهای کام‌ایر از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته است

مسئولان در شرکت هوایی کام‌ایر گفت که ۹ کارمند این شرکت در حمله بر هوتل انترکانتیننتال کابل جان باخت که این موضوع سبب خلل در کار این شرکت شده است.   صمد عثمانی یک تن از مقام‌های شرکت کام‌ایر گفت که ۳۵ کارمند شرکت هوایی...