رییس‌جمهور غنی در مراسم پرتاپ ماهواره آسیای جنوبی شرکت کرد

رییس‌جمهور غنی در مراسم پرتاپ ماهواره آسیای جنوبی شرکت کرد

گزارش‌ها از ارگ ریاست‌جمهوری می‌رساند که رییس‌جمهور غنی در مراسم پرتاب ماهوارۀ آسیای جنوبی از طریق ویدیو کنفرانس شرکت کرده است. به اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی پرتاپ این ماهواره را، یک گام بزرگ در راستای همکاری‌های...