پرتاپ بمب دستی درخانه مسکونی

پرتاپ بمب دستی درخانه مسکونی

شب گذشته افراد مسلح نا شناس درخانه مسکونی در منطقۀ بادغ آزادی بمب دستی پرتاپ نمودند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس این ولایت می‌گویند تاکنون دلیل این حمله مشخص نیست اما وی تاکید کرد که دراین رویداد به کسی اسیب نرسیده...