پدر زهرا، عامل اصلی قتل وی است

پدر زهرا، عامل اصلی قتل وی است

مقام های محلی ولایت غور ضمن انتقاد از عملکرد نهادهای قضایی کشور عامل اصلی قتل زهرا را پدر وی می‌دانند. معصومه انوری رییس ریاست امور زنان ولایت غور در تماس با تلویزیون چکاد گفت: "پدر زهرا به دلیل اینکه قصد ازدواج دیگری...