پتری باسیاست‌های ضد پناه‌جویی در آلمان

پتری باسیاست‌های ضد پناه‌جویی در آلمان

فرائوک پتری، سیاست‌مدار عوام‌گرای حزب دست راست ای.اف.دی آلمان گفته پولیس این کشور باید اجازه یابد تا "در صورت لزوم" به پناه‌جویانی که به‌طور غیرقانونی از مرز این کشور عبور می‌کنند، شلیک کند. خانم پتری که رهبر حزب...