پتریوس: پنج هزار سرباز باید به افغانستان اعزام شود

پتریوس: پنج هزار سرباز باید به افغانستان اعزام شود

دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای بین‌المللی در افغانستان، از پنتاگون خواسته است که به افغانستان تا مرز پنج هزار سرباز اعزام نماید. آقای پتریوس، این مطلب را در هنگام مصاحبه با تلویزیون امریکایی بلومبرگ بیان کرده...