پایین بودن کیفیت پروژه‌های ساختمانی در افغانستان با موجی از انتقادها روبرو شد

پایین بودن کیفیت پروژه‌های ساختمانی در افغانستان با موجی از انتقادها روبرو شد

وزیر اقتصاد کشور در تازه‌ترین مورد گفته‌است که پروژه‌های ساختمانی در کشور کیفیت خوبی ندارد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، در یک نشست خبری در کابل افزوده است که با روی دست گرفتن چندین برنامه در راستای بلند رفتن کیفیت...