پایگاه ۲۰۷ ارتش به کمک دانش‌آموزان هرات شتافت

پایگاه ۲۰۷ ارتش به کمک دانش‌آموزان هرات شتافت

پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب، ۴۰ پایه کامپیوتر به هزینه ۴۰۰ هزار افغانی، به دانش‌آموزان هرات کمک کرد.   جنرال حیدر نیک‌پی، معاون این پایگاه گفته‌است ارتش افزون بر سرکوب هراس‌افگنان در راستای رشد آموزش در کشور تلاش...