آغاز به کار سرپرست جدید پایگاه ۲۰۷

آغاز به کار سرپرست جدید پایگاه ۲۰۷

تورن جنرال محمد حبیب حصاری به عنوان سرپرست جدید پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب، روز پنج شنبه به کارش آغاز کرد. آقای اساری تامین امنیت در حوزه غرب را از اولویت‌های کاری‌اش نام می‌برد و می‌گوید که به هیچ گروهی اجازه برهم زدن...