پایگاه هوایی “اینجرلیک” به ظن وقوع کودتا محاصره شد

پایگاه هوایی “اینجرلیک” به ظن وقوع کودتا محاصره شد

پولیس ترکیه امروز پایگاه هوایی اینجرلیک که نیروهای ناتو در آن مستقر هستند را به محاصره درآورد. به گزارش راشاتودی، حدود هفت هزار نفر از نیروهای مسلح پولیس ترکیه، پایگاه هوایی "اینجرلیک" واقع در شهر "آدنا" را به محاصره خود...