رئیس جمهور افغانستان فرقۀ عملیات خاص را به پایگاه عملیات خاص ارتقاع داد

رئیس جمهور افغانستان فرقۀ عملیات خاص را به پایگاه عملیات خاص ارتقاع داد

رئیس جمهور افغانستان با یک فرمان خود فرقۀ عملیات خاص را به پایگاه  عملیات خاص ارتش ارتقا داد.   شاه حسین مرتضوی سخنگوی رییس جمهور می‌گوید، در مراسمی که به این منظور در کابل برگزار شد، رئیس جمهور غنی و جنرال نیکلسن...