پایه و اساس کشور در سه سال آینده شکل می‌گیرد

پایه و اساس کشور در سه سال آینده شکل می‌گیرد

رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفت که پایه و اساس کشور در سه سال آینده شکل می گیرد. عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور امروز در نشست شورای وزیران گفت عمر این دولت پنج‌ سال‌است، اما سه‌سال آینده سه‌سالی‌ است که افغانستان...