پایتخت افغانستان میزبان کنفرانس منطقوی در مورد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد

پایتخت افغانستان میزبان کنفرانس منطقوی در مورد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد

پایتخت افغانستان امروز میزبان یک کنفرانس منطقوی در مورد مبارزه با مواد مخدر است. قرار است در جریان این نشست یک استراتژی مشترک منطقوی برای مبارزه با مواد مخدر تکمیل گردد. به گفته مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر...