پایان نشست سران گروه بیست در شهر هامبورگ آلمان

پایان نشست سران گروه بیست در شهر هامبورگ آلمان

پایان نشست سران گروه بیست در شهر هامبورگ آلمان   نشست سران گروه بیست در شهر هامبورگ آلمان دیروز پایان یافته‌است. به اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در بیانیه این نشست آمده‌است که همه اعضای این گروه به استثنایی...