پاکستان تمایلی به پایان دامن زدن جنگ در افغانستان ندارد

پاکستان تمایلی به پایان دامن زدن جنگ در افغانستان ندارد

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور گفته است که پاکستان هم اکنون هیچ تمایلی به خاطر پایان دادن به حمایت از هراس‌افگنان در افغانستان و منطقه ندارد. وزیر خارجه کشور که در امریکا سخنرانی می‌کرد، افزود که ادامه این...