پایانی برای نادال-فدرر

پایانی برای نادال-فدرر

مدت‌هاست که نواک جوکوویچ بر صدر جدول رده‌بندی تنیس جهان تکیه زده، اما در این جدول خارج شدن نام راجر فدرر و رافائل نادال از میان چهار نفر نخست، برای اولین بار در ۱۳ سال اخیر بود. دو غول تنیس که روی هم ۳۱ گرند‌اسلم در...