پاکستان یک افغان را با یونیفرم پولیس این کشور بازداشت کرد

پاکستان یک افغان را با یونیفرم پولیس این کشور بازداشت کرد

مقام‌های امنیتی پاکستان از بازداشت یک شهروند افغانستان به اتهام سوءاستفاده از مدرک و لباس پولیس این کشور خبر داده است. مقام‌های امنیتی پاکستان گفته‌اند که این شهروند افغان را در حالی بازداشت کرده‌اند که وی با استفاده...