پاکستان هسته‌ای و ۶۰ میلیون گرسنه!

پاکستان هسته‌ای و ۶۰ میلیون گرسنه!

بر اساس گزارش جدید حکومت پاکستان، حدود ۶۰ میلیون پاکستانی زیرخط فقر زندگی می‌کنند. در گزارشی که از سوی کمیسیون پلان گذاری حکومت پاکستان تهیه گردیده آمده است که سطح فقر سه برابر یعنی از ۹ درصد به ۲۹٫۵ در صد افزایش‌یافته...