پاکستان مانع ورود مهاجرین افغان به ایران شد

پاکستان مانع ورود مهاجرین افغان به ایران شد

پولیس پاکستان حدود ۲۰ مهاجر افغان را که از طریق این کشور به‌سوی ایران درحرکت بودند، بازداشت کرده است. پولیس پاکستان گفته، آنان روز گذشته از منطقه ماشخیل ولسوالى چاغى ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت‌شده‌اند. به گفته...