پاکستان فهرست طالبان را به افغانستان سپرد

پاکستان فهرست طالبان را به افغانستان سپرد

گزارش‌ها حاکی از آنست که مقام‌های پاکستانی فهرست شماری از طالبان را به سفارت افغانستان در اسلام‌آباد تحویل داده شده است.   «زردشت شمس» معاون سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفت که این فهرست به ارگ ریاست جمهور غنی به...