پاکستان در ۲۰۰۹ به آمریکا حمله کرده است

پاکستان در ۲۰۰۹ به آمریکا حمله کرده است

یک پیام وزارت خارجه آمریکا که به تاز‌گی افشا شده، نشان داده که سازمان استخباراتی پاکستان "آی‌اس‌آی" حمله مرگبار به پایگاه C.I.A آمریکا در افغانستان را در سال ۲۰۰۹، سازمان دهی کرده است. این پیام تقریبا دو هفته بعد از انجام...