پاکستان: “در امتداد خط دیورند تأسیسات می‌سازیم”

پاکستان: “در امتداد خط دیورند تأسیسات می‌سازیم”

مقام‌های دولتی پاکستان می‌گویند که ساختن تأسیسات امنیتی تورخم ادامه خواهد یافت و همچنان این کشور در طول امتداد مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان، تأسیسات جدید امنیتی می‌سازد. به گفته آنان، ساختن تأسیسات جدید برای...