پاکستان در تلاش راضی ساختن افغانستان است

پاکستان در تلاش راضی ساختن افغانستان است

حکومت پاکستان در تلاش است تا تفاهم‌نامه‌ای را در مورد آب با حکومت افغانستان به امضا برساند، اما کابل تمایلی از خود در این مورد نشان نمی‌هد. روزنامه دَ نیوز (The news) چاپ پاکستان به نقل از یک مقام وزارت انرژی و آب این کشور...