پاکستان درانتظارفرصت تازه درافغانستان است 

پاکستان درانتظارفرصت تازه درافغانستان است 

سناتوران برجستۀ ایالات متحدۀ امریکا می‌گویند که رهبران سیاسی و نظامی پاکستان، تغییر دیدگاه جهانی در برابر آن کشور را حس کرده و می‌خواهند که برای رسیدگی به مسایل افغانستان، یک فرصت دیگر برای‌شان داده شود. بر اساس یک...